brooklyn-logo-small

Ucelené
vzdělávání

od základů

Zapojím se Vědět více

Termíny kurzů

Kapacita kurzů je maximálně 20 účastníků. Jen tak udržíme intenzivní kontakt a možnost interakce.

15. - 16. 3. 2024

Konzervační ošetření krok za krokem, adheze, kompozita, vysokofrekvenční proud, kofferdam. Dentální hygiena, praktický nácvik techniky čištění zubů.

12. - 13. 4. 2024

Celkové náhrady, hybridní náhrady. Gnatologie srozumitelně.  

10. - 11.5. 2024

Endodontické a postendodontické ošetření pro každodenní praxi.

24. - 25. 5. 2024

Fixní protetika ve dvou dnech – korunky, můstky, zirkon, Emax, metalokeramika. Onlay/overlay, preparace, otiskování, materiály. Rekonstrukce připojené gingivy.

13. - 14. 9. 2024

Chirurgie, extrakce třetích molárů, ochrana extrakční rány. Základy implantologie.  

27. - 28. 9. 2024

Cerec a jiné CAD/CAM systémy v ordinaci a laboratoři. Implantologická protetika prakticky.

25. - 26. 10. 2024

Parodontologie. Augmentace, plastická chirurgie parodontu. Léčba a prevence periimplantitidy.  

22. - 23. 11. 2024

Vyšetření, zhotovení a vyhodnocení RTG, plánování ošetření. Ortodoncie pro zubaře obecné, spolupráce ortodontisty a PZL.

Vyšetření, RTG, plánování. Ortodoncie pro zubaře obecné, spolupráce ortodontisty a PZL.

22. - 23. 11. 2024
Kurz jsme přesunuli na konec cyklu, abyste mohli plánovat se znalostí všech oborů.

 

 1. den

 • Anamnéza, anamnestický dotazník, informovaný souhlas
 • Klinické vyšetření, základní parodontologické vyšetření
 • Zobrazovací metody – IO RTG, OPG, 3D, praktický nácvik zhotovení RTG snímků, odečítání RTG snímků
 • Diagnóza zubní kaz (vrtat či nevrtat?), parodontitis, jiná onemocnění v dutině ústní
 • Léčebný plán – pravidla pro sestavení plánu, časový harmonogram ošetření
 • Studijní modely, wax-up

2. den

 • Přednášet bude MUDr. Hana Procházková a MUDr. Jiří Nožička
 • Plánování a management ošetření
 • Jak poznat ortodontické vady a kdy delegovat pacienta
 • Jak motivovat pacienta pro ortodontickou léčbu
 • Možnosti léčby fixní/snímací aparát, Invisalign, chirurgie
 • Případové studie u pacientů léčených dr. Procházkovou a dr. Nožičkou

Po prvním kurzu budete mít jasnou představu co a jak léčit. Nyní je čas na detailní seznámení s moderním konzervačním ošetřením.

Konzervační ošetření, adheze, kompozita, vysokofrekvenční proud, kofferdam. Dentální hygiena, praktický nácvik techniky čištění zubů.

15. - 16. 3. 2024

1. den

 • Základní koncept konzervačního ošetření
 • Možnosti sanace zubního kazu
 • Indikační hranice přímého a nepřímého ošetření zubního kazu
 • Indikace výplňových materiálů
 • Amalgám – mýty a fakta
 • Jednoduchý a rychlý postup nasazení kofferdamu – praktika
 • Princip adheze a postup adhezivního ošetření
 • Detailní postup zhotovení kompozitní výplně v laterálním a frontálním úseku
 • Dostavba frontálního zubu s použitím silikonového klíče

2. den

 • Využití vysokofrekvenčního proudu v ordinaci „zubaře obecného“
 • Hojení tkání po ošetření VFP
 • Praktický kurz dentální hygieny
  • Má smysl zaměstnávat dentální hygienistku?
  • Výběr pomůcek pro domácí péči o chrup
  • Praktický nácvik čištění zubů
   • Zubní kartáček
   • Mezizubní kartáček
   • Dentální vlákno, flosspick
   • Jednosvazkový kartáček

Znalosti adhezivní technologie a použití VFP nabyté ve druhém kurzu nám umožní přejít k efektivnímu návodu na úspěšné endodontické ošetření.

Endodontické a postendodontické ošetření pro každodenní praxi

10. - 11. 5. 2024

1. den

 • Indikace endodontického ošetření
 • Příprava zubu před endodontickým ošetřením
 • Ruční a strojové rozšíření kořenových kanálků
 • RTG vs. apexlokátor
 • Dezinfekce kořenového systému
 • Zaplnění kořenového systému – porovnání kondenzačních technik, MTA

2. den

 • Specifika reendodoncie
 • Možnosti postendodontického ošetření
 • FRC čep. Ano nebo ne?
 • Adhezivní dostavba jádra, litá nástavba, endokorunka
 • Možnosti protetické a konzervační rekonstrukce zubu
 • Indikace periapikální chirurgie
 • Praktický kurz endodoncie. Nácvik plnění vertikální a laterální kondenzací teplé gutaperči. Dostavby jádra pomocí FRC čepu.

Nebojte se totálů! Naučíme Vás, jak na ně. Dalším tématem jsou rovnátka. Co dokáže ortodoncie?

Celkové náhrady, hybridní náhrady. Gnatologie srozumitlně.

12. - 13. 4. 2024

1. den a 2.den

 • Totální a hybridní protézy
 • Ordinační a laboratorní postup zhotovení
 • Gnatologie srozumitelně.

Jak trvale rehabilitovat zuby po endodontickém ošetření nebo rozsáhlé defekty vitálních zubů? Dozvíte se v následujícím kurzu.

Fixní protetika ve dvou dnech – korunky, onlay/overlay, preparace, otiskování, materiály. Rekonstrukce připojené gingivy.

24. - 25. 5. 2024

1. den

 • Preparace ve fixní protetice – zásady a postupy
 • Otisk elastomery, principy a zásady
  • Otiskovací hmoty ve fixní protetice
  • Analýza neúspěchů v otisku
 • Ochranné korunky a jejich funkce

2. den

 • Kompozitní inlay / onlay / overlay
  • Preparace a otisk
  • Laboratorní fáze
  • Adhezivní fixace
  • Celokeramické a metalokeramické korunky a můstky
   • Materiály pro definitivní práce
   • Provizoria
   • Preparace
   • Registrace čelistních vztahů
   • Obličejový oblouk
   • Šablony pro úpravu nedostatečné preparace
   • Úprava měkkých tkání
   • Laboratorní fáze
   • Nasazení korunek a můstků – podmínky pro fixaci
 • Připojená gingiva a její role ve fixní protetice.
  • Rekonstrukce připojené gingivy

Když záchrana není možná, přichází na pomoc chirurgie a pak implantologie.

Chirurgie, extrakce třetích molárů, ochrana extrakční rány. Základy implantologie.

13. - 14. 9. 2024

1. den

 • Základní pravidla šetrné chirurgie
 • Extrakce třetích molárů
 • Příprava operačního pole
 • Nástroje a jejich použití
 • Předcházení komplikacím
 • Techniky minimálně invazivní extrakce
 • Indikace dentálních implantátů
 • Základy implantologie

2. den – celodenní praktika

 • Praktický nácvik šicích technik
 • Praktický implantologický kurz
 • Kurz piezochirurgie

Digitální workflow je budoucnost stomatologie, tak se pojďte seznámit s moderními postupy a také s implantologickou protetikou..

Cerec a jiné CAD/CAM systémy. Implantologická protetika prakticky.

27. - 28. 9. 2024

1. den

 • CAD/CAM systémy v ordinaci a laboratoři
 • Chairside vs. Labside
 • Cerec v ordinaci Dr. Kaloše
 • Skenování vs. otiskování, co je snazší?
 • Volba materiálu

2. den 

 • Volba abutmentu
 • Šroubované vs. cementované práce
 • Otiskování na úrovní abudmentu a implantátu. Otevřená vs. uzavřená technika.
 • Praktický nácvik výběru protetických komponent k systému Straumann

Na závěr to nejdůležitější. Parodontologie

Parodontologie. Augmentace, plastická chirurgie parodontu. Léčba a prevence periimplantitidy.

25. - 26. 10. 2024

1. den

 • Dentální hygiena
 • Parodontologie od základů
 • Kyrety a jejich použití
 • Scaling, rootplaining.
 • Protokoly léčby parodontitidy
 • Řízená kostní regenerace
 • Ostření nástrojů

2. den – celodenní praktika

 • Léčba a prevence periimplantitidy.
 • Praktický nácvik ostření nástrojů.

Opakování je matka moudrosti. 

Dvoudenní chirurgický hands-on kurz. Praktika pouze pro absolventy našich kurzů Zubař obecný.

5. - 6. 4. a 8. - 9. 11.

Maximálně 10 účastníků. Pouze pro absolventy minimálně jednoho našeho kurzu. Přednost  v přihlašování mají absolventi celého cyklu ZO.

1. den a 2. den

 • Praktický chirurgický kurz
 • Vyzkoušíte si vše, co budete využívat v ordinaci
 • Vedení řezu, design laloku (mukoperiostální lalok, rozštěpený lalok)
 • Uvolnění laloku
 • Extrakce zubu, ošetření extrakční rány, řešení komplikací
 • Chirurgie parodontu
  • Apikální posun
  • Koronární posun
  • Záměna laloků
  • Volný epitelový štěp
  • Volný pojivový štěp
  • Strip graft
 • Frenulektomie
 • Použití VFP
 • Egalizace kosti
 • Zavedení dentálního implantátu
 • Explantace dentálního implantátu

Cena

Jednotlivé kurzy

Early bird - registrace do konce ledna
 • kurzovné
 • 10 kreditů od ČSK
 • bez ubytování
  doporučujeme ubytování v místě konání
 • strava - večeře, 2x oběd, 4x coffee break

Jednotlivé kurzy

Vyberte si jen ty kurzy, které Vás zajímají.
 • kurzovné
 • 10 kreditů od ČSK
 • bez ubytování
  doporučujeme ubytování v místě konání
 • strava - večeře, 2x oběd, 4x coffee break

O nás

„Zubař obecný“ nechce pacienty léčit, ale vyléčit!

Jsme věkově nesourodý tým zubařů, které spojuje nadšení pro zubní lékařství. Naším cílem je komplexní ošetření pacienta. Důraz klademe na dlouhodobou spolehlivost ošetření. Jedině tak získáme spokojené pacienty.

Jsme si vědomi toho, že odborné zubařské populaci chybí podstatné informace určující spolehlivost ošetření. Nejvíce chyb se dělá v základech. Bez dobrých základů nelze postavit dobrý dům, stejně jako bez kvalitních stomatologických základů nedosáhneme předvídatelného výsledku.

V našich kurzech Vás naučíme vše, co budete moci okamžitě začít využívat ve Vaší každodenní praxi. Nechceme z Vás udělat úzce profilovaného specialistu v jednotlivých oborech, ale „zubaře obecného“, který má přehled o všech stomatologických oborech a zvládne celkovou koordinaci plánování a ošetření pacienta. Chceme, abyste rozuměli laboratorním technologiím, a tak lépe komunikovali s laboratořemi. Naučíme Vás rozhodnout, zda ošetření provedete sami, nebo odešlete pacienta ke specialistovi.

Zbavíme Vás stresu z neúspěchu, protože Vám zjednodušíme práci.

 

 

DSLR camera on white background

Tým

Jiří Nožička

Jiří Nožička

Hlavní přednášející, odborný garant Zobrazit podrobnosti
Lukáš Kaloš

Lukáš Kaloš

Spoluautor projektu Zobrazit podrobnosti
Jiří Nožička

Jiří Nožička

Hlavní přednášející, odborný garant
Lukáš Kaloš

Lukáš Kaloš

Spoluautor projektu

Místo konání

Všechny kurzy proběhnou v hotelu Farma u Pelhřimova. Na kurzy máme rezervovanou celou kapacitu hotelu.
www.hotel-farma.cz

misto copy

Galerie

Hotel Farma Pelhřimov

Hotel Farma Pelhřimov

Místo konání
Business hotel Jihlava – Fixní protetika 8.-9.6.

Business hotel Jihlava – Fixní protetika 8.-9.6.

Místo konání
Fotky z kurzů

Fotky z kurzů

Místo konání
Jednotlivé kurzy - Early Bird

×
Celý cyklus 8 kurzů
Celý cyklus 8 kurzů

×
Jednotlivé kurzy

×